Kinh tế đô thị

Báo chí nói gì về Tripi

Kinh tế đô thị | Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tripi hỗ trợ doanh nghiệp du lịch triển khai hoạt động kích cầu

20/01/2021 2:06 Sáng

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, VITM 2018 sẽ chọn chủ đề là “Du lịch trực tuyến”…

Xem thêm